Missouri Football vs South Dakota State – August 30, 2014(Photo by Ben Walton)

Mizzou Football takes the field for the season opener vs. South Dakota State on August 30, 2014.
(Photo by Ben Walton)