Mizzou-South-Dakota-State-2014

Mizzou fans cheer in The ZOU during the season opener against South Dakota State on August 30, 2014